Publiczne Gimnazjum w Brzyskach

Lokalizacja

woj. podkarpackie

pow. jasielski

gm. Brzyska

Adres

38-212 Brzyska 348

NIP

685-19-86-932